Ważne telefony

91 488 09 86 Pogotowie Lokatorskie
91 488 09 90 Pogotowie Lokatorskie
604 113 701 Ochrona Osiedla
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
9656 Dyżurny Techniczny Miasta
993 Pogotowie Ciepłownicze
112 Numer alarmowy
992 Pogotowie Gazowe
994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
991 Pogotowie Energetyczne
986 Straż Miejska

Ogłoszenia

Rada Nadzorcza Spółdzielni informuje, że chętni członkowie mogą brać udział w odbiorach robót remontowych wykonywanych na zlecenie Spółdzielni.

Zainteresowani powinni zgłaszać swoją kandydaturę do Zarządu.