Spółdzielnia Mieszkaniowa Agrodom

Masz pytania? napisz lub odwiedź nas osobiście

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POCZCIE ELEKTRONICZNEJ

  Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Agrodom”, kontakt: 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 16b/10, tel. 91 422 00 74, email: agrodom@smagrodom.pl
  , w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez rok od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
  Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. Pełna informacja RODO jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni oraz rodo.

  Godziny urzędowania

  • Pon: 7:00 - 15:00
  • Wto: 7:00 - 15:00
  • Śro: 7:00 - 15:00
  • Czw: 7:00 - 16:00 (pierwszy czwartek miesiąca do 17.)
  • Pią: 7:00 - 13:00

  Zgłaszanie awarii i usterek:

  WOD-KAN, ELEKTRYCZNE, GAZOWE, C.O. I C.C.W.U.

  Codziennie 7.00 - 15.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Agrodom”

  • 91 422 00 74

  Codziennie po godz. 15.00 i w dni wolne do pogotowia lokatorskiego

  • 91/488 09 86
  • 91/488 09 90

  I. Przyjęcia stron przez członka Zarządu Spółdzielni – pierwszy czwartek miesiąca w godz. 15-16 lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym w sekretariacie Spółdzielni.

  II. Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów w pierwszy czwartek miesiąca. Przyjęcia odbywają się w godz. 16:00- 17.00. Rejestracja telefoniczna lub osobista w sekretariacie pod numerem tel. 91 4220074 najpóźniej w czwartek w godz. 9:00-14:00.

  Sprawy Techniczne i Administracyjny w godzinach urzędowania lub telefoniczne

  Sprawy techniczne 91/422 00 74