Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agrodom” w Szczecinie powstała na Zebraniu Założycielskim 26 sierpnia 1988 roku, w Zebraniu Założycielskim uczestniczyło 57 członków założycieli. Zebranie przyjęło Statut Spółdzielni i program działalności. Po Zebraniu 26 sierpnia 1988 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni 15 września 1988 roku złożył do Sądu Rejonowego  wniosek o  wpisanie Spółdzielni do Rejestru Spółdzielni. Postanowieniem Sądu z 12 listopada 1988 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agrodom” została wpisana do Rejestru Spółdzielni w dziale A pod numerem 2220 i rozpoczęła swoją oficjalną działalność na rynku budowlanym.

Pierwsza siedziba nowo zarejestrowanej Spółdzielni mieściła się przy  al.Wyzwolenia 73 w Szczecinie. Pierwszą i jak dotychczas jedyną lokalizacją budownictwa mieszkaniowego w założeniach programowych Spółdzielni była budowa osiedla mieszkaniowego przy ulicy Niemcewicza 14. Na gruncie nabytym dnia 5 października 1993 roku rozpoczęto projektowanie i realizację inwestycji wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Galera”. Jej realizacja miała burzliwy i skomplikowany charakter. Doszło do wielu niejasności i komplikacji, które zakończyły się pozytywnie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Agrodom”.

Ostatecznie na terenie przy ulicy Niemcewicza powstały dwa zadania inwestycyjne składające się z 5 budynków mieszkalnych ,w których znajdują się 282 lokale mieszkalne, 20 lokali użytkowych (w tym biuro Spółdzielni), 115 garaży podziemnych i 63 miejsca parkingowe. Aktualnie Spółdzielnia administruje powstałym majątkiem i nie prowadzi działalności inwestycyjnej.