Ważne telefony

91 453 60 13 Pogotowie Lokatorskie
604 113 701 Ochrona Osiedla
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
9656 Dyżurny Techniczny Miasta
993 Pogotowie Ciepłownicze
112 Numer alarmowy
992 Pogotowie Gazowe
994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
991 Pogotowie Energetyczne
986 Straż Miejska

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agrodom” w Szczecinie powstała na Zebraniu Założycielskim 26 sierpnia 1988 roku, w Zebraniu Założycielskim uczestniczyło 57 członków założycieli. Zebranie przyjęło Statut Spółdzielni i program działalności. Po Zebraniu 26 sierpnia 1988 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni 15 września 1988 roku złożył do Sądu Rejonowego  wniosek o  wpisanie Spółdzielni do Rejestru Spółdzielni. Postanowieniem Sądu z 12 listopada 1988 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agrodom” została wpisana do Rejestru Spółdzielni w dziale A pod numerem 2220 i rozpoczęła swoją oficjalną działalność na rynku budowlanym.

Pierwsza siedziba nowo zarejestrowanej Spółdzielni mieściła się przy  al.Wyzwolenia 73 w Szczecinie. Pierwszą i jak dotychczas jedyną lokalizacją budownictwa mieszkaniowego w założeniach programowych Spółdzielni była budowa osiedla mieszkaniowego przy ulicy Niemcewicza 14. Na gruncie nabytym dnia 5 października 1993 roku rozpoczęto projektowanie i realizację inwestycji wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Galera”. Jej realizacja miała burzliwy i skomplikowany charakter. Doszło do wielu niejasności i komplikacji, które zakończyły się pozytywnie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Agrodom”.

Ostatecznie na terenie przy ulicy Niemcewicza powstały dwa zadania inwestycyjne składające się z 5 budynków mieszkalnych ,w których znajdują się 282 lokale mieszkalne, 20 lokali użytkowych (w tym biuro Spółdzielni), 115 garaży podziemnych i 63 miejsca parkingowe. Aktualnie Spółdzielnia administruje powstałym majątkiem i nie prowadzi działalności inwestycyjnej.