l.p. NR DZIAŁKI NR KSIĘGI WIECZYSTEJ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
1 40/2 SZ1S 00213127/4  budynki przy ul. Niemcewicza 13:13e + garaże podziemne
2 40/3 SZ1S 00153862/9  budynki przy ul. Niemcewicza 14:15i  + lokale użytkowe
3 40/4 SZ1S 00213128/1  droga przejazdowa
4 40/5 SZ1S 00209525/3  budynki przy ul. Niemcewicza 16:16e + garaże podziemne
5 40/6 SZ1S 00209522/2  budynki przy ul. Niemcewicza 16 f, 16g, 16h
6 40/7 SZ1S 00209523/9  parking
7 40/8 SZ1S 00213129/8  droga przejazdowa
8 40/9 SZ1S 00213130/8  zespół 4-ech garaży wolnostojących
9 40/10 SZ1S 00213131/5 teren zielony  przy zespole 4 garaży (mini park)

WYKAZ
DZIAŁEK GRUNTOWYCH , KSIĄG WIECZYSTYCH   I  NIERUCHOMOŚCI w S.M.”AGRODOM”