Zarząd składa się z dwóch osób

  1. Prezes Zarządu mgr inż. Bernard Cieloszyk
    Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
    Nr licencji 2868
  2. Członek Zarządu Lucjan Garbacz