Aktualności

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe – krótkie przypomnienie 2023 Zgodnie z prawem miejscowym przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć odpady komunalne, które ze względu […]

Czytaj więcej