Przebudowy Urządzenia Budowlanego

Zarząd Spółdzielni ogłasza konkurs ofert na wykonanie Przebudowy Urządzenia Budowlanego –Wyrzutnia wentylacji mechanicznej w garażach przy ul. Niemcewicza 13

Oferty należy składać do dnia 22.09.2015r. do godz: 12 w Siedzibie Spółdzielni przy ul. Niemcewicza 16a/10.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty

przedmiot robót

rysunek czerpni

Szczegółowych informacji udziela Pan Lucjan Garbacz Tel 91 422 00 74