Zlecenia prac remontowych

Wymiana instalacji c.c.w,  cyrkulacji c.c.w  oraz zimnej wody w budynku przy ulicy Niemcewicza 14,14c,14f 14i

W załączniku PDF

  1. dokumentacja techniczna wraz z rzutem
  2. przedmiar robót
  3. kosztorys ślepy

Termin składania ofert ustalamy na 26.02.2015r do godziny 12

Pobierz plik pdf