Rada Nadzorcza

Uprzejmie informujemy, że  w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Szczecinie, sygn. akt IC 3029/23, wstrzymującym wykonanie uchwały WZ nr 15/2023 z dnia 28.06.2023 roku, o powołaniu Rady Nadzorczej, wydanym w następstwie wniesienia powództwa, zaskarżającego ww. uchwałę, przez członka spółdzielni, do czasu zakończenia postępowania Rada Nadzorcza nie funkcjonuje.

 

30.08.2023 Zarząd S.M.Agrodom