Szanowni Mieszkańcy ul. Niemcewicza 16-16h

Rosnące od kilku lat koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody skłoniły Zarząd i Radę Nadzorczą do wprowadzenia działań modernizacyjnych w celu ograniczenia strat na przesyle i cyrkulacji co i ccw

W tym celu Zarząd przygotowuje projekt oraz planuje na początku 2016 dokonać podziału węzła grupowego znajdującego się w budynku Niemcewicza 16h na trzy niezależne węzły Spółdzielcze zasilające oddzielnie budynki Niemcewicza 16-16B ,Niemcewicza 16c-16e,Niemcewicza 16f-h.

W wyniku podjętych działań zostaną ograniczone koszty ciepła poprzez

  • zmniejszenie mocy zamówione
  • zmniejszenie strat na przesyle i cyrkulacji.

Przewidujemy, że sumaryczny efekt finansowy uzyskany na co i cw w cenach 2015 roku powinien wynosić ok. 40000 zł rocznie po zakończeniu wszystkich prac na obiektach.

Zarząd