INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – 15/06/22

W związku z pojawiającymi się zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zgłoszeń do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków), Zarząd Spółdzielni informuje, że jako współwłaściciel i zarządca nieruchomości jest zobowiązany do złożenia takich deklaracji dla budynków i takie deklaracje zostały złożone przez Spółdzielnie  dla wszystkich budynków. 

Oznacza to, że poza wyjątkami określonymi w ustawie, jeśli w danym mieszkaniu nie ma zmian, to mieszkaniec nie składa żadnych deklaracji.

W przypadku gdyby nastąpiła w danym mieszkaniu zmiana np. kominek ogrzewający lokal wtedy termin na zgłoszenie do CEEB wynosi 14 dni. Natomiast te deklaracje, tzw. pierwsze, których termin upływa 30.06.2022 zostały złożone  dla wszystkich budynków naszej Spółdzielni.