2. OKRESOWA KONTROLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
termin: wrzesień ÷ grudzień 2022 r.*
*O szczegółowych terminach poszczególnych prac,
lokatorzy zostaną powiadomieni na 7 dni przed ich rozpoczęciem. *