3. OKRESOWA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH.

PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
termin: sierpień ÷ grudzień 2022 r. *
*O szczegółowych terminach poszczególnych prac,
lokatorzy zostaną powiadomieni na 7 dni przed ich rozpoczęciem.