4. OKRESOWE PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKÓW
termin: lipiec ÷ wrzesień 2022 r. *
* O szczegółowych terminach poszczególnych prac,
lokatorzy zostaną powiadomieni na 7 dni przed ich rozpoczęciem.