5. TERMINY WAŻNOŚCI LEGALIZACJI URZĄDZEŃ POMIAROWYCH (WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY ORAZ PODZIELNIKÓW)

DOKOŃCZENIE WYMIANY WODOMIERZY
*termin: do końca 2022 r.
* O szczegółowych terminach poszczególnych prac,
lokatorzy zostaną powiadomieni na 7 dni przed ich rozpoczęciem.