przetarg pisemny na wynajem nowo powstałego miejsca parkingowego nr 1a  przy ul. Niemcewicza 16. Nr 1A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agrodom”

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 16B/10

ogłasza przetarg pisemny na wynajem nowo powstałego miejsca parkingowego nr 1a  przy ul. Niemcewicza 16. Nr 1A

  1. Okres wynajmu od dnia 10.2022 r do dnia 31.12.2027 roku
  2. Cena wywoławcza: 250 zł /miesiąc płatne z góry za cały okres najmu.
  3. Wysokość wadium wynosi: 2500,00 zł.

Uczestnik powinien wpłacić wadium wyłącznie na rachunek Spółdzielni:

Bank Pocztowy 50 1320 1830 3176 9417 2000 0001 w terminie najpóźniej do dnia     20.09.2022 roku.

Warunkiem przyjęcia, że wadium wpłynęło w terminie na rachunek, jest uznanie przez bank rachunku spółdzielni najpóźniej w dniu 21. 09. 2022 r.

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Agrodom” w Szczecinie w budynku przy ul. Niemcewicza 16B/10 w zamkniętych kopertach na formularzu znajdującym się na www.smagrodom.pl lub dostępnym  w siedzibie Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa dnia  22.09.2022 r o godz. 10:00.

Otwarcie ofert przez komisję nastąpi dnia 22 września 2022 roku o godz. 16

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.