Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe – krótkie przypomnienie 2023

Zgodnie z prawem miejscowym przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć odpady komunalne, które ze względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane; do tej grupy odpadów zaliczamy między innymi:

 

– stoły,

– krzesła,

– szafy,

– tapczany,

– łóżka,

– fotele,

– dywany

– materace,

– zabawki dużych rozmiarów, itp.

a nie zaliczamy do odpadów wilkogabarytowych:

– wszelkiego rodzaju części samochodowych,

– odpadów sanitarnych,

– remontowych, rozbiórkowych,

– budowlanych w tym stolarki okiennej i drzwiowej,

– elektroodpadów.

 

Uwaga!!!

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić 1 dzień przed terminem uzgodnionym z podmiotem realizującym odbiór odpadów