Zlecenia prac remontowych

Wymiana instalacji c.c.w, cyrkulacji c.c.w oraz zimnej wody w budynku przy ulicy Niemcewicza 14,14c,14f 14i

W załączniku PDF

dokumentacja techniczna wraz z rzutem
przedmiar robót
kosztorys ślepy

Termin składania ofert ustalamy na 26.02.2015r do godziny 12