Ważne telefony

91 488 09 86 Pogotowie Lokatorskie
91 488 09 90 Pogotowie Lokatorskie
604 113 701 Ochrona Osiedla
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
9656 Dyżurny Techniczny Miasta
993 Pogotowie Ciepłownicze
112 Numer alarmowy
992 Pogotowie Gazowe
994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
991 Pogotowie Energetyczne
986 Straż Miejska

Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „AGRODOM” w Szczecinie ,w dniu 04 czerwca 2019 roku, w wyniku głosowania do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby :

  • Jarosław Woźniak
  • Krzysztof Stankiewicz
  • Tomasz Czapkiewicz
  • Jadwiga Marciak
  • Włodzimierz Sołtysiak

 

W dniu 13 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:

  • Przewodniczący - Jarosław Woźniak
  • Z-ca Przewodniczącej - Krzysztof Stankiewicz
  • Sekretarz - Jadwiga Marciniak
  • Członek - Włodzimierz Sołtysiak
  • Członek - Tomasz Czapkiewicz