Ważne telefony

91 488 09 86 Pogotowie Lokatorskie
91 488 09 90 Pogotowie Lokatorskie
604 113 701 Ochrona Osiedla
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
9656 Dyżurny Techniczny Miasta
993 Pogotowie Ciepłownicze
112 Numer alarmowy
992 Pogotowie Gazowe
994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
991 Pogotowie Energetyczne
986 Straż Miejska

Wywóz gabarytów na całym osiedlu Niemcewicza 13-16H TERMINY 2022 r

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
28          
lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
           

 

  • Choinki będą odbierane w terminach odbioru bioodpadów 1 raz w tygodniu.
  • Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja bioodpadów i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób, w tym wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru ,metalu szkła oraz doniczek